ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η VIANOX στον τομέα των Logistics και των Διαμεταφορών προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με χαρακτηριστικά την ταχύτητα, την ακρίβεια, την ενημέρωση και την αξιοπιστία.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά τα διασφαλίζουν τα εξειδικευμένα στον χώρο έμπειρα στελέχη της και το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές καλύπτουν κάθε ανάγκη αποστολής με συνέπεια στο καλύτερο δυνατό transit time.

Εξασφαλίζονται:

 • Η ταχύτητα
 • Η άμεση ανταπόκριση
 • Η ενημέρωση
 • Η παροχή τελωνειακών υπηρεσιών
 • Οι τριγωνικές μεταφορές
 • Η ασφάλιση της μεταφοράς
 • Το ανταγωνιστικό κόστος

«Αυτό το ξέρω και μπορώ να το κάνω»

Αχιλλέας Σβώλος, Ιδρυτής

ΟΔΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Πραγματοποιούνται εβδομαδιαίες αναχωρήσεις και αφίξεις (από ένα δέμα έως ένα πλήρες φορτηγό) από και προς τις βασικές χώρες της κεντροδυτικής Ευρώπης.

Πλατφόρμες:

 • Αγγλία (δυνατότητα και για φορτία ειδικού χειρισμού)
 • Γαλλία
 • Ιταλία  ( δυνατότητα και για φορτία ειδικού χειρισμού – πλατφόρμες Milano, Padova, Bologna, Roma)
 • Γερμανία (δυνατότητα και για φορτία ειδικού χειρισμού – πλατφόρμες Munchen, Neuss,Fulda,Gottingen)
 • Ολλανδία (δυνατότητα και για φορτία ειδικού χειρισμού)
 • Βέλγιο
 • Ισπανία – Πορτογαλία

Επιπλέον, μέσα από τους ανταποκριτές μας μπορούμε να εξυπηρετήσουμε την υπόλοιπη Ευρώπη και την Τουρκία.

Με ευελιξία και προσαρμογή των υπηρεσιών και των μέσων μας στις απαιτήσεις των πελατών, εξασφαλίζουμε ανταγωνιστικό κόστος.

Υπηρεσίες:

 • Τμηματικές φορτώσεις (Groupage)
 • Ολόκληρα και μερικά φορτία (FTL, PTL)
 • Αποθηκεύσεις για σύντομο (ή επιθυμητό) χρονικό διάστημα
 • Διαχείριση ειδικών φορτίων
 • Ειδικά projects μεταφορών
 • Καθημερινή διανομή πανελλαδικά
 • Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου
 • Διαχείριση, μεταφορά συγκεκριμένων κλάσεων ADR φορτίων

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H VIANOX, σε συνεργασία με ένα διεθνές δίκτυο μεγάλων και αξιόπιστων συνεργατών- ανταποκριτών, εξασφαλίζει την παρουσία της σε περισσότερες από 100 χώρες και μπορεί να προσφέρει ευέλικτες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με ανταγωνιστικές τιμές στην μεταφορά εμπορευμάτων από την πόρτα του αποστολέα έως την πόρτα του παραλήπτη.

Υπηρεσίες:

 • Εισαγωγές – Εξαγωγές από/προς όλο τον κόσμο
 • Τριγωνικές φορτώσεις
 • Συνδυασμένες μεταφορές
 • Τελωνειακές διατυπώσεις / Εκτελωνισμοί
 • Ανασυσκευασία, ετικετοποίηση, κ.λπ.
 • Παραδόσεις πόρτα – πόρτα
 • Διαχείριση επικίνδυνων (DGR) & ευπαθών (ΙΜΟ) φορτίων
 • Διαχείριση φορτίων ελεγχόμενης θερμοκρασίας
 • Φορτώσεις ολόκληρων εμπορευματοκιβωτίων
 • Διαχείριση φορτίων εκτός συμβατικών διαστάσεων
 • Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η VIANOX με αξιόπιστους συνεργάτες–πράκτορες παγκοσμίως, παρέχει υπηρεσίες μεταφορές μέρους ή πλήρους φορτίου με ταχύτητα και ασφάλεια.

Υπηρεσίες:

 • Εισαγωγές – Εξαγωγές από/προς όλο τον κόσμο
 • Τμηματικές φορτώσεις
 • Πλήρη φορτία εμπορευματοκιβωτίων
 • Tριγωνικές φορτώσεις
 • Συνδυασμένες μεταφορές
 • Τελωνειακές διατυπώσεις / Εκτελωνισμοί
 • Συνεργασία με όλες τις αξιόπιστες ναυτιλιακές εταιρείες
 • Παραδόσεις πόρτα – πόρτα
 • Διαχείριση επικίνδυνων φορτίων
 • Διαχείριση φορτίων ελεγχόμενης θερμοκρασίας (ψυγεία)
 • Διαχείριση φορτίων εκτός συμβατικών διαστάσεων
 • Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS

H VIANOX διαθέτει υπερσύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα κέντρα αποθήκευσης, διανομής και μεταφόρτωσης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Υπηρεσίες:

 • Αποθήκευση
 • Παρακολούθηση αποθεμάτων – απογραφή
 • Συσκευασία – συναρμολόγηση – ετικετοποίηση
 • Ομαδοποίηση φορτίου
 • Διαχείριση επιστροφών
 • Τοπική και εθνική διανομή
 • Τελωνειακές διατυπώσεις

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η VIANOX προσφέρει όλες τις επιλογές μεταφοράς  και καλύπτει όλες τις ανάγκες της εφοδιαστικής αλυσίδας των πελατών της.

Γίνεται ο απαραίτητος συνδυασμός  όλων των μέσων (χερσαίων, αεροπορικών, θαλασσίων) και επιτυγχάνεται με ταχύτητα η πιο αξιόπιστη και οικονομική λύση.
Το αποτέλεσμα το εγγυώνται το δίκτυο και οι, στρατηγικά, επιλεγμένοι συνεργάτες της εταιρείας.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Ανασυσκευασία, επισκευή, ανακατασκευή και διαμόρφωση τελικού προϊόντος.
 • Λειτουργίες διεκπεραίωσης εγγράφων και αιτημάτων υποστήριξης.
 • Έκδοση τιμολογίων για λογ/σμό πελατών.
 • Τήρηση διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

ΦΟΡΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Η VIANOX  διασφαλίζει ότι τα εμπορεύματα που απαιτούν ειδικό χειρισμό, όπως τα επικίνδυνα, ADR, IMDG & ΙΜΟ διαχειρίζονται και μεταφέρονται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους κανονισμούς.